Kalendarz gregoriański

Kalendarz gregoriański był bardzo podobny do podstawowych przepisów swojego poprzednika: normalnym roku i składa się z 365 dni i skoku – od 366, a liczba dni waha się dopiero w lutym – 28 lub 29. Główną różnicą jest to, że Gregorian wyklucza kalendarzowych od skoku wszystko lat, które są wielokrotnością stu, z wyjątkiem ... Kalendarz gregoriański – kalendarz słoneczny wprowadzony w 1582 przez papieża Grzegorza XIII bullą Inter gravissimas[1]; kalendarz juliański zreformowany przez Luigiego Lilio. The Gregorian Calendar. How do we keep track of time? When do we plant our crops, how do we know when to observe religious holidays? Societies need some way to keep track of time, and complex calendars (the word comes from the Roman term for the beginning of the month) were developed early in human history. Gregorian calendar 2020 – Calendar. Yearly calendar showing months for the year 2020. Calendars – online and print friendly – for any year and month Kalendarz z imieninami,fazami księżyca i rocznicami na każdy dzień. Calendar.sk will not be adding anything to your Facebook account.Facebook serves only as a form of authentication. The Gregorian calendar is the internationally accepted civil calendar that was first adopted in 1582.

Rabin Boaz Pash musi zginąć.

2019.01.27 22:20 Gazetawarszawska Rabin Boaz Pash musi zginąć.

+++
Laudetur Iesus Christus
Jeżeli rabin Boaz Pash przekroczy próg Bazyliki ­ (bazylika ojców dominikanów, przy ul. Złotej 9 na Starym Mieście w Lublinie) jako żyd sakralny, to musi zostać stracony z woli Boga Ojca Najwyższego w Trójcy Przenajświętszej Jedynego. Bo Pan Bóg nie zezwoli na to bluźnierstwo.
Rabin Boaz Pash przychodzi do Bazyliki tylko w jednym celu:
- W celu uderzenia Pana Jezusa Chrystusa w twarz, w Jego Święte Oblicze.
Tym uderzeniem rabin Boaz Pash chce znieważyć Syna Bożego, wydrwić Boga Ojca!
Bóg Ojciec nie pozwoli, aby rabinowi uszło to bezkarnie. Bo nie ma na świecie żadnego ojca prawdziwego, który pozwoliłby skrzywdzić własnego syna i nie pomściłby jego krzywdy na sprawcy.
A tu Bóg Ojciec wystąpi w obronie Boga Syna. Nie wątpimy.
+
Żydzi nie mają nic do robienia w katolickiej świątyni, czy jakimkolwiek miejscu konsekrowanym!
My i żydzi to dwa oddzielne światy. Żydzi ukrzyżowali Syna Bożego i gorliwie przyjęli na swoje głowy, i głowy swoich dzieci, Krew Jego. Jako tacy stali się przeklęci na wieki i tego przekleństwa nikt nigdy nie zmieni.
Do tego dochodzi zjawisko entropii, która bezustannie wzrasta wśród żydów. I jeżeli starożytnych żydów nigdy nie moglibyśmy tolerować, to ci współcześni, skutkiem właśnie entropii, są tylko gorsi w zbrodniczości od starożytnych.
Z powodu ich zbrodni, na żydach ciążą liczne przekleństwa wypowiedziane przez Pana Jezusa Chrystusa, można je odczytać w Ewangeliach. Generalnie, wydzielono cztery przekleństwa, które dotyczą jedynie żydów (Izraelitów):
-Klątwę Drzewa Figowego, -Klątwę Wydziedziczenia, -Klątwę Pustki, -Klątwę Bogobójstwa.
Już w pierwszych wiekach Apostołowie dbali o to, aby oddzielić żydów od wiernych, a to ze względu na ich zgubny wpływ na społeczeństwa chrześcijańskie. Dlatego sformułowano wiele reguł, które literalnie budują zapory żydom i pozwalają chrześcijanom żyć w społecznościach chrystusowych wolnych od żydowskiego zła.
Reguły te podajemy w obszernych fragmentach:
Czy hierarchia ta pamięta o zakazach, podanych w Kanonach (Regułach) Świętych Apostołów? Warto spojrzeć na 3 poniższe Reguły Apostolskie, aby przekonać się, jak dalece nie są one przestrzegane w Kościele RK.: Jeśli ktoś z duchownych lub świeckich wejdzie do synagogi żydowskiej albo heretyckiej, aby się pomodlić: niech będzie usunięty ze stanu duchownego (pozbawiony swojej świętej rangi) i odłączony od obcowania cerkiewnego (ekskomunikowany).Jeśli którykolwiek biskup, kapłan, diakon lub w ogóle ktokolwiek spośród stanu duchownego pości razem z Żydami, lub razem z nimi świętuje, lub przyjmuje od nich dary świąteczne, takie jak: macę i temu podobne, niech będzie pozbawiony godności stanu duchownego. Jeśli będzie to świecki: niech będzie wyłączony ze wspólnoty cerkiewnej (ekskomunikowany).Jeżeli jakiś Chrześcijanin przyniesie olej do kaplicy pogańskiej lub synagogi żydowskiej w ich święto lub zapali świecę, niech będzie wyłączony ze wspólnoty cerkiewnej (ekskomunikowany).oraz dwie Reguły z 50-ciu, uznawanych przez KRK: Jeżeli biskup, kapłan lub diakon Święty Dzień Paschy (Wielkanocy) przed wiosennym zrównaniem dnia z nocą będzie świętował razem z Żydami, to niech zostanie usunięty ze stanu duchownego.Biskup, kapłan lub diakon tylko modlący się z heretykami, niech będzie ekskomunikowany. Jeśli pozwoli, że cokolwiek będą jeszcze oni robić jako słudzy cerkiewni, niech będzie usunięty ze stanu duchownego.Hierarchowie, biskupi, księża, a nawet papieże nie tylko modlą się w synagogach czy meczetach, ale wręcz sami zwołują spotkania, na których modlą się wraz z heretykami i poganami (spotkania w Asyżu), palą świece w żydowskie święto Chanuka, obchodzą Wielkanoc w tym samym czasie, co Żydzi, na co pozwala kalendarz gregoriański (a nie juliański), całują Koran jako księgę „świętą” itp. Kto miałby usuwać ich obecnie ze stanu kapłańskiego lub tronu papieskiego? Oto jest pytanie… Nikt tych Kanonów (Reguł) do tej pory nie odwołał, nie unieważnił. Będą one świadczyły przeciwko tym, którzy odwiedzali „świątynie” pogańskie, czy synagogi żydowskie lub palili w nich świece itp. https://www.gazetawarszawska.com/index.php/sancta-ecclesia/1167-kanony-reguly-swietych-apostolow
Reguły te obowiązują do dnia dzisiejszego, są one jedynie obecnie - SWII - przestępczo przemilczane, co jest niewątpliwe, ale nikt ich nigdy nie uchylił, ani też nie zdeprecjonował.
Przeciwnie, Reguły były przez dwa tysiąclecia kanwą wielu dokumentów papieskich, encyklik, które ponawiały ostrzeżenia papieży przed jakimikolwiek kontaktami chrześcijan z żydami.
Jest smutne i żenujące to – dla nas Polaków – że ostanie takie ostrzeżenie - "A quo primum" z roku 1751- papież Benedykt XIV skierował bezpośrednio do nas, jako specjalnie wytkniętego społeczeństwa. Było to po raz pierwszy od czasów apostolskich.
Papież, przerażony upadkiem moralno-religijnym Polaków, wystosował to straszne, wychowawcze ostrzeżenie.
Faktycznie nie był on w tym jedyny, w podobnym duchu wypowiadał się wcześniej x. Piotr Skarga, później Dmowski, Staszic… etc. Łatwo zauważyć, że ostrzeżenie „A quo primum” przypadło na późniejsze rozbiory i klęski powstań, które właśnie charakteryzowały się tym, że uwidoczniły fakt odrzucenia przez Polskę nauk Papieża skierowanych do nas, a mówiących przeciwko żydom. Bo Polacy bardziej woleli żydów aniżeli Kościół. Dobrze jest przeczytać tu pisma Prymasa Felińskiego, aby zrozumieć ten zdumiewający stan umysłowego, samobójczego, filosemickiego obłąkania w naszym społeczeństwie.
Polacy wniosków z nauk papieskich nie wyciągnęli, ale żydzi to już jak najbardziej!
W Polsce popowstaniowej, na miejsca wypędzonych na Syberię całych rodów polskich weszły kahały żydowskie. To wtedy właśnie powstała ta wielka potęga żydowska w Polsce, która potem rozlała się krwawo już na cały świat. To wtedy, w okresie rozbiorowym, powstaniowym, uformowała się ta obecna żydowska elita w Polsce, która dzisiaj kieruje wydarzeniami prowadzącymi nas do totalnej exterminacji biologicznej: najpierw 25 milionów wyabortowanych polskich dzieci, potem wypędzenie za chlebem, a teraz trujące szczepionki, trująca woda pitna, imigranci i totalne zadłużenie społeczeństwa i jednostek do stanu ekonomicznego ludobójstwa.
+
Nie można pozwolić na to, aby ten stan trwale toczył się bez przeszkód, a nikt nie stawiał oporu!
My Gazeta Warszawska nie zgadzamy się na to, co dzieje się z Polską i Kościołem Świętym w Polsce. A to, że nasz portal jest tak śmiesznie mały, czyni sprawę protestu nie śmieszną, ale przeciwnie, bardzo poważną.
Ktoś musi powiedzieć NIE! I my to mówimy.
+
Wszystkie kościoły w Polsce są konsekrowane i żydowi jest tam wstęp wzbroniony! Żaden ksiądz, biskup czy papież nie ma prawa do przyzwolenia żydowi na jakiekolwiek czynności sakralne, liturgiczne, czy rzekome „nauczanie” w kościołach, bo byłby to gwałt na świętości tych miejsc. A osoby duchowne łamiące to prawo byłyby automatycznie exkomunikowane i za tym podążają konsekwencje tej exkomuniki: Przekleństwo!
Ta exkomunika i przekleństwo - excommunicatio latae sententiae - dotyczy również tych, którzy pozytywnie współuczestniczą w takich aktach, lub choćby zachowują się przyzwalająco.
I nawet w tym mamy już negatywne doświadczenia czasów najnowszych. Karol Wojtyła, Jan Pawel II nielegalnie wypędził Karmelitanki z ich klasztoru na Żwirowisku w Oświęcimiu i tego skutki bezpośrednie widzimy obecnie w każdym miejscu na ulicy czy placu w Polsce. Ta obecna żydowska nawała to kara za tamto bluźniercze postawienie żyda ponad chrześcijanina, a dokonane przez Wojtyłę. Bo niechby sobie żydzi maszerowali gdzie indziej, ale nie w Polsce. Ale oni musieli maszerować w Polsce, przejmować polskie miejsca konsekrowane, fabryki, miasta i wsie, i w tym celu grozili nawet wysadzeniem klasztoru na Żwirowisku w powietrze! Upadek Polski nastąpił z otwarciem żydom bram na Żwirowisku!
📷
Rabin Avraham Weiss z Nowego Jorku,
razem z innymi żydowskimi terrorystami napada na klasztor Karmelitanek w Oświęcimiu – rok 1986.
A o „mowę nienawiści”, nikt żydów nie ściga, a jakie są tego skutki!
Podobnie jest z tym wstępem rabina do Bazyliki. Jeżeli to władze tego koziego grodu Lublina czy władze KUL chciały sobie z nim porozmawiać, to niechby go zaprosiły do siebie, spotkały się z nim w przekazanej żydom przedwojennej jesziwie (oddana nielegalnie, to jest kradzież polskiego mienia), a nawet zwołały wiec na jakichś podmiejskich nieużytkach lubelskich, a nie zadawały gwałt Kościołowi w jego konsekrowanej świątyni, która to świątynia po takim bluźnierczym akcie będzie zniszczona.
Bo takie jest prawo - dotyczy ono bluźniercy rabina, bluźnierców dominikanów, a nawet budynku. Człowiek w tej sprawie nie ma nic do powiedzenia, to są sądy Boże. Kahał, zdegenerowany kler w Lublinie i władze tego miasta przypisują sobie prawa, których nie mają. Lekceważą Boga i drwią z wiernych Kościoła Świętego, pomiatają nimi. A topór jest już wzniesiony.
W Asyżu, Jan Paweł II zadał gwałt Kościołowi, ale nawet nie aż taki, jak ten planowany w Lublinie. Jednak po tym znacznie mniejszym bluźnierstwie niż w Bazylice lubelskiej, po nabożeństwie ekumenicznym w Asyżu, nastąpiło trzęsienie ziemi.
Tu w Lublinie ma być gorzej, drastyczniej, rabin wejdzie do świątyni i będzie królował nad Przenajświętszym Sakramentem!
Rabin będzie bił Pana Jezusa po Jego Świętym Obliczu!
Wszyscy przytakujący tam zebrani, a nawet policjanci, ochrona na zewnątrz obiektu, taksówkarze dowożący bluźnierców na to spotkanie, będą współwinni tej zbrodni bluźnierstwa bicia Pana Jezusa Chrystusa przez tego zbrodniczego rabina Boaz Pash.
+
My nie zgadzamy się. To nie w naszym imieniu!
Żaden żyd nie wejdzie do katolickiej świątyni bezkarnie!
Nie ma na to naszej zgody, naszych współpracowników i naszych wiernych czytelników.
Jeżeli jest jakiś Polak i katolik, który to akceptuje, to robi to jednie we własnym imieniu. Jak ktoś chce tonąć dla żyda, niech tonie, ale bez nas.
Po chrześcijańsku jednak wzywamy wszystkich Polaków, chrześcijan w Lublinie do opamiętania się i do niewspomagania dominikanów lubelskich w tym strasznym bluźnierstwie, gwałcie przeciwko Chrystusowi.
Bo odpowiedzmy sobie na to pytanie (zagadnienie prosto podane na wstępie). Jeśli rabin nienawidzi Pana Jezusa Chrystusa i Jego Imię wielokrotnie przeklina w ciągu dnia: To po co taki rabin przekracza próg Świątyni Chrystusa, jak nie w złych celach?!
Cytujemy fragment Reguł apostolskich:
- „Jeżeli jakiś Chrześcijanin przyniesie olej do kaplicy pogańskiej, lub synagogi żydowskiej w ich święto, lub zapali świecę, niech będzie wyłączony ze wspólnoty kościelnej (ekskomunikowany)”. https://www.gazetawarszawska.com/index.php/sancta-ecclesia/1167-kanony-reguly-swietych-apostolow
Tylko tyle wystarczy, aby być wydalonym z Kościoła i przeklętym. Filosemityzm polski — jaka to radość w piekle. https://www.gazetawarszawska.com/index.php/okupacja-zydowska-w-polsce/1998-zamach-na-synag
In Christo
Redakcja Gazeta Warszawska
26-IX-2018
+++
Sobór Laterański III
https://www.gazetawarszawska.com/index.php/sancta-ecclesia/1117-sobor-lateranski-iii
https://www.gazetawarszawska.com/index.php/sancta-ecclesia/10-pope-benedict-xiv-a-quo-primum
Kalendarium konfliktu oświęcimskiego
https://www.gazetawarszawska.com/index.php/okupacja-zydowska-w-polsce/178-kalendarium-konfliktu-oswiecimskiego
https://www.gazetawarszawska.com/index.php/okupacja-zydowska-w-polsce/1562-o-spoleczna-exhumacje-obalenie-okupacji-zydowskiej
Pochówek Macharskiego – chichot piekieł
https://www.gazetawarszawska.com/index.php/antiecclesia/278-pochowek-macharskiego-chichot-piekiel
https://www.gazetawarszawska.com/index.php/antiecclesia/1931-rabin-boaz-pash-na-ambonie-naprzeciw-niego-stanie-abp-grzegorz-rys
Zamach na synagogę – zakaz ścigania zamachowca, pod karą ekskomuniki i kar świeckich.
https://www.gazetawarszawska.com/index.php/okupacja-zydowska-w-polsce/1998-zamach-na-synagoge
submitted by Gazetawarszawska to u/Gazetawarszawska [link] [comments]


2018.12.23 00:57 Gazetawarszawska Rabin Boaz Pash musi zginąć.

+++
Laudetur Iesus Christus
Jeżeli rabin Boaz Pash przekroczy próg Bazyliki ­ (bazylika ojców dominikanów, przy ul. Złotej 9 na Starym Mieście w Lublinie) jako żyd sakralny, to musi zostać stracony z woli Boga Ojca Najwyższego w Trójcy Przenajświętszej Jedynego. Bo Pan Bóg nie zezwoli na to bluźnierstwo.
Rabin Boaz Pash przychodzi do Bazyliki tylko w jednym celu:
- W celu uderzenia Pana Jezusa Chrystusa w twarz, w Jego Święte Oblicze.
Tym uderzeniem rabin Boaz Pash chce znieważyć Syna Bożego, wydrwić Boga Ojca!
Bóg Ojciec nie pozwoli, aby rabinowi uszło to bezkarnie. Bo nie ma na świecie żadnego ojca prawdziwego, który pozwoliłby skrzywdzić własnego syna i nie pomściłby jego krzywdy na sprawcy.
A tu Bóg Ojciec wystąpi w obronie Boga Syna. Nie wątpimy.
+
Żydzi nie mają nic do robienia w katolickiej świątyni, czy jakimkolwiek miejscu konsekrowanym!
My i żydzi to dwa oddzielne światy. Żydzi ukrzyżowali Syna Bożego i gorliwie przyjęli na swoje głowy, i głowy swoich dzieci, Krew Jego. Jako tacy stali się przeklęci na wieki i tego przekleństwa nikt nigdy nie zmieni.
Do tego dochodzi zjawisko entropii, która bezustannie wzrasta wśród żydów. I jeżeli starożytnych żydów nigdy nie moglibyśmy tolerować, to ci współcześni, skutkiem właśnie entropii, są tylko gorsi w zbrodniczości od starożytnych.
Z powodu ich zbrodni, na żydach ciążą liczne przekleństwa wypowiedziane przez Pana Jezusa Chrystusa, można je odczytać w Ewangeliach. Generalnie, wydzielono cztery przekleństwa, które dotyczą jedynie żydów (Izraelitów):
-Klątwę Drzewa Figowego, -Klątwę Wydziedziczenia, -Klątwę Pustki, -Klątwę Bogobójstwa.
Już w pierwszych wiekach Apostołowie dbali o to, aby oddzielić żydów od wiernych, a to ze względu na ich zgubny wpływ na społeczeństwa chrześcijańskie. Dlatego sformułowano wiele reguł, które literalnie budują zapory żydom i pozwalają chrześcijanom żyć w społecznościach chrystusowych wolnych od żydowskiego zła.
Reguły te podajemy w obszernych fragmentach:
Czy hierarchia ta pamięta o zakazach, podanych w Kanonach (Regułach) Świętych Apostołów? Warto spojrzeć na 3 poniższe Reguły Apostolskie, aby przekonać się, jak dalece nie są one przestrzegane w Kościele RK.: Jeśli ktoś z duchownych lub świeckich wejdzie do synagogi żydowskiej albo heretyckiej, aby się pomodlić: niech będzie usunięty ze stanu duchownego (pozbawiony swojej świętej rangi) i odłączony od obcowania cerkiewnego (ekskomunikowany).Jeśli którykolwiek biskup, kapłan, diakon lub w ogóle ktokolwiek spośród stanu duchownego pości razem z Żydami, lub razem z nimi świętuje, lub przyjmuje od nich dary świąteczne, takie jak: macę i temu podobne, niech będzie pozbawiony godności stanu duchownego. Jeśli będzie to świecki: niech będzie wyłączony ze wspólnoty cerkiewnej (ekskomunikowany).Jeżeli jakiś Chrześcijanin przyniesie olej do kaplicy pogańskiej lub synagogi żydowskiej w ich święto lub zapali świecę, niech będzie wyłączony ze wspólnoty cerkiewnej (ekskomunikowany).oraz dwie Reguły z 50-ciu, uznawanych przez KRK: Jeżeli biskup, kapłan lub diakon Święty Dzień Paschy (Wielkanocy) przed wiosennym zrównaniem dnia z nocą będzie świętował razem z Żydami, to niech zostanie usunięty ze stanu duchownego.Biskup, kapłan lub diakon tylko modlący się z heretykami, niech będzie ekskomunikowany. Jeśli pozwoli, że cokolwiek będą jeszcze oni robić jako słudzy cerkiewni, niech będzie usunięty ze stanu duchownego.Hierarchowie, biskupi, księża, a nawet papieże nie tylko modlą się w synagogach czy meczetach, ale wręcz sami zwołują spotkania, na których modlą się wraz z heretykami i poganami (spotkania w Asyżu), palą świece w żydowskie święto Chanuka, obchodzą Wielkanoc w tym samym czasie, co Żydzi, na co pozwala kalendarz gregoriański (a nie juliański), całują Koran jako księgę „świętą” itp. Kto miałby usuwać ich obecnie ze stanu kapłańskiego lub tronu papieskiego? Oto jest pytanie… Nikt tych Kanonów (Reguł) do tej pory nie odwołał, nie unieważnił. Będą one świadczyły przeciwko tym, którzy odwiedzali „świątynie” pogańskie, czy synagogi żydowskie lub palili w nich świece itp. https://www.gazetawarszawska.com/index.php/sancta-ecclesia/1167-kanony-reguly-swietych-apostolow
Reguły te obowiązują do dnia dzisiejszego, są one jedynie obecnie - SWII - przestępczo przemilczane, co jest niewątpliwe, ale nikt ich nigdy nie uchylił, ani też nie zdeprecjonował.
Przeciwnie, Reguły były przez dwa tysiąclecia kanwą wielu dokumentów papieskich, encyklik, które ponawiały ostrzeżenia papieży przed jakimikolwiek kontaktami chrześcijan z żydami.
Jest smutne i żenujące to – dla nas Polaków – że ostanie takie ostrzeżenie - "A quo primum" z roku 1751- papież Benedykt XIV skierował bezpośrednio do nas, jako specjalnie wytkniętego społeczeństwa. Było to po raz pierwszy od czasów apostolskich.
Papież, przerażony upadkiem moralno-religijnym Polaków, wystosował to straszne, wychowawcze ostrzeżenie.
Faktycznie nie był on w tym jedyny, w podobnym duchu wypowiadał się wcześniej x. Piotr Skarga, później Dmowski, Staszic… etc. Łatwo zauważyć, że ostrzeżenie „A quo primum” przypadło na późniejsze rozbiory i klęski powstań, które właśnie charakteryzowały się tym, że uwidoczniły fakt odrzucenia przez Polskę nauk Papieża skierowanych do nas, a mówiących przeciwko żydom. Bo Polacy bardziej woleli żydów aniżeli Kościół. Dobrze jest przeczytać tu pisma Prymasa Felińskiego, aby zrozumieć ten zdumiewający stan umysłowego, samobójczego, filosemickiego obłąkania w naszym społeczeństwie.
Polacy wniosków z nauk papieskich nie wyciągnęli, ale żydzi to już jak najbardziej!
W Polsce popowstaniowej, na miejsca wypędzonych na Syberię całych rodów polskich weszły kahały żydowskie. To wtedy właśnie powstała ta wielka potęga żydowska w Polsce, która potem rozlała się krwawo już na cały świat. To wtedy, w okresie rozbiorowym, powstaniowym, uformowała się ta obecna żydowska elita w Polsce, która dzisiaj kieruje wydarzeniami prowadzącymi nas do totalnej exterminacji biologicznej: najpierw 25 milionów wyabortowanych polskich dzieci, potem wypędzenie za chlebem, a teraz trujące szczepionki, trująca woda pitna, imigranci i totalne zadłużenie społeczeństwa i jednostek do stanu ekonomicznego ludobójstwa.
+
Nie można pozwolić na to, aby ten stan trwale toczył się bez przeszkód, a nikt nie stawiał oporu!
My Gazeta Warszawska nie zgadzamy się na to, co dzieje się z Polską i Kościołem Świętym w Polsce. A to, że nasz portal jest tak śmiesznie mały, czyni sprawę protestu nie śmieszną, ale przeciwnie, bardzo poważną.
Ktoś musi powiedzieć NIE! I my to mówimy.
+
Wszystkie kościoły w Polsce są konsekrowane i żydowi jest tam wstęp wzbroniony! Żaden ksiądz, biskup czy papież nie ma prawa do przyzwolenia żydowi na jakiekolwiek czynności sakralne, liturgiczne, czy rzekome „nauczanie” w kościołach, bo byłby to gwałt na świętości tych miejsc. A osoby duchowne łamiące to prawo byłyby automatycznie exkomunikowane i za tym podążają konsekwencje tej exkomuniki: Przekleństwo!
Ta exkomunika i przekleństwo - excommunicatio latae sententiae - dotyczy również tych, którzy pozytywnie współuczestniczą w takich aktach, lub choćby zachowują się przyzwalająco.
I nawet w tym mamy już negatywne doświadczenia czasów najnowszych. Karol Wojtyła, Jan Pawel II nielegalnie wypędził Karmelitanki z ich klasztoru na Żwirowisku w Oświęcimiu i tego skutki bezpośrednie widzimy obecnie w każdym miejscu na ulicy czy placu w Polsce. Ta obecna żydowska nawała to kara za tamto bluźniercze postawienie żyda ponad chrześcijanina, a dokonane przez Wojtyłę. Bo niechby sobie żydzi maszerowali gdzie indziej, ale nie w Polsce. Ale oni musieli maszerować w Polsce, przejmować polskie miejsca konsekrowane, fabryki, miasta i wsie, i w tym celu grozili nawet wysadzeniem klasztoru na Żwirowisku w powietrze! Upadek Polski nastąpił z otwarciem żydom bram na Żwirowisku!
📷
Rabin Avraham Weiss z Nowego Jorku,
razem z innymi żydowskimi terrorystami napada na klasztor Karmelitanek w Oświęcimiu – rok 1986.
A o „mowę nienawiści”, nikt żydów nie ściga, a jakie są tego skutki!
Podobnie jest z tym wstępem rabina do Bazyliki. Jeżeli to władze tego koziego grodu Lublina czy władze KUL chciały sobie z nim porozmawiać, to niechby go zaprosiły do siebie, spotkały się z nim w przekazanej żydom przedwojennej jesziwie (oddana nielegalnie, to jest kradzież polskiego mienia), a nawet zwołały wiec na jakichś podmiejskich nieużytkach lubelskich, a nie zadawały gwałt Kościołowi w jego konsekrowanej świątyni, która to świątynia po takim bluźnierczym akcie będzie zniszczona.
Bo takie jest prawo - dotyczy ono bluźniercy rabina, bluźnierców dominikanów, a nawet budynku. Człowiek w tej sprawie nie ma nic do powiedzenia, to są sądy Boże. Kahał, zdegenerowany kler w Lublinie i władze tego miasta przypisują sobie prawa, których nie mają. Lekceważą Boga i drwią z wiernych Kościoła Świętego, pomiatają nimi. A topór jest już wzniesiony.
W Asyżu, Jan Paweł II zadał gwałt Kościołowi, ale nawet nie aż taki, jak ten planowany w Lublinie. Jednak po tym znacznie mniejszym bluźnierstwie niż w Bazylice lubelskiej, po nabożeństwie ekumenicznym w Asyżu, nastąpiło trzęsienie ziemi.
Tu w Lublinie ma być gorzej, drastyczniej, rabin wejdzie do świątyni i będzie królował nad Przenajświętszym Sakramentem!
Rabin będzie bił Pana Jezusa po Jego Świętym Obliczu!
Wszyscy przytakujący tam zebrani, a nawet policjanci, ochrona na zewnątrz obiektu, taksówkarze dowożący bluźnierców na to spotkanie, będą współwinni tej zbrodni bluźnierstwa bicia Pana Jezusa Chrystusa przez tego zbrodniczego rabina Boaz Pash.
+
My nie zgadzamy się. To nie w naszym imieniu!
Żaden żyd nie wejdzie do katolickiej świątyni bezkarnie!
Nie ma na to naszej zgody, naszych współpracowników i naszych wiernych czytelników.
Jeżeli jest jakiś Polak i katolik, który to akceptuje, to robi to jednie we własnym imieniu. Jak ktoś chce tonąć dla żyda, niech tonie, ale bez nas.
Po chrześcijańsku jednak wzywamy wszystkich Polaków, chrześcijan w Lublinie do opamiętania się i do niewspomagania dominikanów lubelskich w tym strasznym bluźnierstwie, gwałcie przeciwko Chrystusowi.
Bo odpowiedzmy sobie na to pytanie (zagadnienie prosto podane na wstępie). Jeśli rabin nienawidzi Pana Jezusa Chrystusa i Jego Imię wielokrotnie przeklina w ciągu dnia: To po co taki rabin przekracza próg Świątyni Chrystusa, jak nie w złych celach?!
Cytujemy fragment Reguł apostolskich:
- „Jeżeli jakiś Chrześcijanin przyniesie olej do kaplicy pogańskiej, lub synagogi żydowskiej w ich święto, lub zapali świecę, niech będzie wyłączony ze wspólnoty kościelnej (ekskomunikowany)”. https://www.gazetawarszawska.com/index.php/sancta-ecclesia/1167-kanony-reguly-swietych-apostolow
Tylko tyle wystarczy, aby być wydalonym z Kościoła i przeklętym. Filosemityzm polski — jaka to radość w piekle. https://www.gazetawarszawska.com/index.php/okupacja-zydowska-w-polsce/1998-zamach-na-synag
In Christo
Redakcja Gazeta Warszawska
26-IX-2018
+++
Sobór Laterański III
https://www.gazetawarszawska.com/index.php/sancta-ecclesia/1117-sobor-lateranski-iii
https://www.gazetawarszawska.com/index.php/sancta-ecclesia/10-pope-benedict-xiv-a-quo-primum
Kalendarium konfliktu oświęcimskiego
https://www.gazetawarszawska.com/index.php/okupacja-zydowska-w-polsce/178-kalendarium-konfliktu-oswiecimskiego
https://www.gazetawarszawska.com/index.php/okupacja-zydowska-w-polsce/1562-o-spoleczna-exhumacje-obalenie-okupacji-zydowskiej
Pochówek Macharskiego – chichot piekieł
https://www.gazetawarszawska.com/index.php/antiecclesia/278-pochowek-macharskiego-chichot-piekiel
https://www.gazetawarszawska.com/index.php/antiecclesia/1931-rabin-boaz-pash-na-ambonie-naprzeciw-niego-stanie-abp-grzegorz-rys
Zamach na synagogę – zakaz ścigania zamachowca, pod karą ekskomuniki i kar świeckich.
https://www.gazetawarszawska.com/index.php/okupacja-zydowska-w-polsce/1998-zamach-na-synagoge
submitted by Gazetawarszawska to u/Gazetawarszawska [link] [comments]


2018.09.29 09:29 Gazetawarszawska Rabin Boaz Pash musi zginąć.


+PUGNA+ 27 SEPTEMBER 2018
+++
Laudetur Iesus Christus
Jeżeli rabin Boaz Pash przekroczy próg Bazyliki ­ (bazylika ojców dominikanów, przy ul. Złotej 9 na Starym Mieście w Lublinie) jako żyd sakralny, to musi zostać stracony z woli Boga Ojca Najwyższego w Trójcy Przenajświętszej Jedynego. Bo Pan Bóg nie zezwoli na to bluźnierstwo.
Rabin Boaz Pash przychodzi do Bazyliki tylko w jednym celu:
- W celu uderzenia Pana Jezusa Chrystusa w twarz, w Jego Święte Oblicze.
Tym uderzeniem rabin Boaz Pash chce znieważyć Syna Bożego, wydrwić Boga Ojca!
Bóg Ojciec nie pozwoli, aby rabinowi uszło to bezkarnie. Bo nie ma na świecie żadnego ojca prawdziwego, który pozwoliłby skrzywdzić własnego syna i nie pomściłby jego krzywdy na sprawcy.
A tu Bóg Ojciec wystąpi w obronie Boga Syna. Nie wątpimy.
+
Żydzi nie mają nic do robienia w katolickiej świątyni, czy jakimkolwiek miejscu konsekrowanym!
My i żydzi to dwa oddzielne światy. Żydzi ukrzyżowali Syna Bożego i gorliwie przyjęli na swoje głowy, i głowy swoich dzieci, Krew Jego. Jako tacy stali się przeklęci na wieki i tego przekleństwa nikt nigdy nie zmieni.
Do tego dochodzi zjawisko entropii, która bezustannie wzrasta wśród żydów. I jeżeli starożytnych żydów nigdy nie moglibyśmy tolerować, to ci współcześni, skutkiem właśnie entropii, są tylko gorsi w zbrodniczości od starożytnych.
Z powodu ich zbrodni, na żydach ciążą liczne przekleństwa wypowiedziane przez Pana Jezusa Chrystusa, można je odczytać w Ewangeliach. Generalnie, wydzielono cztery przekleństwa, które dotyczą jedynie żydów (Izraelitów):
-Klątwę Drzewa Figowego, -Klątwę Wydziedziczenia, -Klątwę Pustki, -Klątwę Bogobójstwa.
Już w pierwszych wiekach Apostołowie dbali o to, aby oddzielić żydów od wiernych, a to ze względu na ich zgubny wpływ na społeczeństwa chrześcijańskie. Dlatego sformułowano wiele reguł, które literalnie budują zapory żydom i pozwalają chrześcijanom żyć w społecznościach chrystusowych wolnych od żydowskiego zła.
Reguły te podajemy w obszernych fragmentach:
Czy hierarchia ta pamięta o zakazach, podanych w Kanonach (Regułach) Świętych Apostołów? Warto spojrzeć na 3 poniższe Reguły Apostolskie, aby przekonać się, jak dalece nie są one przestrzegane w Kościele RK.: Jeśli ktoś z duchownych lub świeckich wejdzie do synagogi żydowskiej albo heretyckiej, aby się pomodlić: niech będzie usunięty ze stanu duchownego (pozbawiony swojej świętej rangi) i odłączony od obcowania cerkiewnego (ekskomunikowany).Jeśli którykolwiek biskup, kapłan, diakon lub w ogóle ktokolwiek spośród stanu duchownego pości razem z Żydami, lub razem z nimi świętuje, lub przyjmuje od nich dary świąteczne, takie jak: macę i temu podobne, niech będzie pozbawiony godności stanu duchownego. Jeśli będzie to świecki: niech będzie wyłączony ze wspólnoty cerkiewnej (ekskomunikowany).Jeżeli jakiś Chrześcijanin przyniesie olej do kaplicy pogańskiej lub synagogi żydowskiej w ich święto lub zapali świecę, niech będzie wyłączony ze wspólnoty cerkiewnej (ekskomunikowany).oraz dwie Reguły z 50-ciu, uznawanych przez KRK: Jeżeli biskup, kapłan lub diakon Święty Dzień Paschy (Wielkanocy) przed wiosennym zrównaniem dnia z nocą będzie świętował razem z Żydami, to niech zostanie usunięty ze stanu duchownego.Biskup, kapłan lub diakon tylko modlący się z heretykami, niech będzie ekskomunikowany. Jeśli pozwoli, że cokolwiek będą jeszcze oni robić jako słudzy cerkiewni, niech będzie usunięty ze stanu duchownego.Hierarchowie, biskupi, księża, a nawet papieże nie tylko modlą się w synagogach czy meczetach, ale wręcz sami zwołują spotkania, na których modlą się wraz z heretykami i poganami (spotkania w Asyżu), palą świece w żydowskie święto Chanuka, obchodzą Wielkanoc w tym samym czasie, co Żydzi, na co pozwala kalendarz gregoriański (a nie juliański), całują Koran jako księgę „świętą” itp. Kto miałby usuwać ich obecnie ze stanu kapłańskiego lub tronu papieskiego? Oto jest pytanie… Nikt tych Kanonów (Reguł) do tej pory nie odwołał, nie unieważnił. Będą one świadczyły przeciwko tym, którzy odwiedzali „świątynie” pogańskie, czy synagogi żydowskie lub palili w nich świece itp. https://www.gazetawarszawska.com/index.php/sancta-ecclesia/1167-kanony-reguly-swietych-apostolow
Reguły te obowiązują do dnia dzisiejszego, są one jedynie obecnie - SWII - przestępczo przemilczane, co jest niewątpliwe, ale nikt ich nigdy nie uchylił, ani też nie zdeprecjonował.
Przeciwnie, Reguły były przez dwa tysiąclecia kanwą wielu dokumentów papieskich, encyklik, które ponawiały ostrzeżenia papieży przed jakimikolwiek kontaktami chrześcijan z żydami.
Jest smutne i żenujące to – dla nas Polaków – że ostanie takie ostrzeżenie - "A quo primum" z roku 1751- papież Benedykt XIV skierował bezpośrednio do nas, jako specjalnie wytkniętego społeczeństwa. Było to po raz pierwszy od czasów apostolskich.
Papież, przerażony upadkiem moralno-religijnym Polaków, wystosował to straszne, wychowawcze ostrzeżenie.
Faktycznie nie był on w tym jedyny, w podobnym duchu wypowiadał się wcześniej x. Piotr Skarga, później Dmowski, Staszic… etc. Łatwo zauważyć, że ostrzeżenie „A quo primum” przypadło na późniejsze rozbiory i klęski powstań, które właśnie charakteryzowały się tym, że uwidoczniły fakt odrzucenia przez Polskę nauk Papieża skierowanych do nas, a mówiących przeciwko żydom. Bo Polacy bardziej woleli żydów aniżeli Kościół. Dobrze jest przeczytać tu pisma Prymasa Felińskiego, aby zrozumieć ten zdumiewający stan umysłowego, samobójczego, filosemickiego obłąkania w naszym społeczeństwie.
Polacy wniosków z nauk papieskich nie wyciągnęli, ale żydzi to już jak najbardziej!
W Polsce popowstaniowej, na miejsca wypędzonych na Syberię całych rodów polskich weszły kahały żydowskie. To wtedy właśnie powstała ta wielka potęga żydowska w Polsce, która potem rozlała się krwawo już na cały świat. To wtedy, w okresie rozbiorowym, powstaniowym, uformowała się ta obecna żydowska elita w Polsce, która dzisiaj kieruje wydarzeniami prowadzącymi nas do totalnej exterminacji biologicznej: najpierw 25 milionów wyabortowanych polskich dzieci, potem wypędzenie za chlebem, a teraz trujące szczepionki, trująca woda pitna, imigranci i totalne zadłużenie społeczeństwa i jednostek do stanu ekonomicznego ludobójstwa.
+
Nie można pozwolić na to, aby ten stan trwale toczył się bez przeszkód, a nikt nie stawiał oporu!
My Gazeta Warszawska nie zgadzamy się na to, co dzieje się z Polską i Kościołem Świętym w Polsce. A to, że nasz portal jest tak śmiesznie mały, czyni sprawę protestu nie śmieszną, ale przeciwnie, bardzo poważną.
Ktoś musi powiedzieć NIE! I my to mówimy.
+
Wszystkie kościoły w Polsce są konsekrowane i żydowi jest tam wstęp wzbroniony! Żaden ksiądz, biskup czy papież nie ma prawa do przyzwolenia żydowi na jakiekolwiek czynności sakralne, liturgiczne, czy rzekome „nauczanie” w kościołach, bo byłby to gwałt na świętości tych miejsc. A osoby duchowne łamiące to prawo byłyby automatycznie exkomunikowane i za tym podążają konsekwencje tej exkomuniki: Przekleństwo!
Ta exkomunika i przekleństwo - excommunicatio latae sententiae - dotyczy również tych, którzy pozytywnie współuczestniczą w takich aktach, lub choćby zachowują się przyzwalająco.
I nawet w tym mamy już negatywne doświadczenia czasów najnowszych. Karol Wojtyła, Jan Pawel II nielegalnie wypędził Karmelitanki z ich klasztoru na Żwirowisku w Oświęcimiu i tego skutki bezpośrednie widzimy obecnie w każdym miejscu na ulicy czy placu w Polsce. Ta obecna żydowska nawała to kara za tamto bluźniercze postawienie żyda ponad chrześcijanina, a dokonane przez Wojtyłę. Bo niechby sobie żydzi maszerowali gdzie indziej, ale nie w Polsce. Ale oni musieli maszerować w Polsce, przejmować polskie miejsca konsekrowane, fabryki, miasta i wsie, i w tym celu grozili nawet wysadzeniem klasztoru na Żwirowisku w powietrze! Upadek Polski nastąpił z otwarciem żydom bram na Żwirowisku!
📷
Rabin Avraham Weiss z Nowego Jorku,
razem z innymi żydowskimi terrorystami napada na klasztor Karmelitanek w Oświęcimiu – rok 1986.
A o „mowę nienawiści”, nikt żydów nie ściga, a jakie są tego skutki!
Podobnie jest z tym wstępem rabina do Bazyliki. Jeżeli to władze tego koziego grodu Lublina czy władze KUL chciały sobie z nim porozmawiać, to niechby go zaprosiły do siebie, spotkały się z nim w przekazanej żydom przedwojennej jesziwie (oddana nielegalnie, to jest kradzież polskiego mienia), a nawet zwołały wiec na jakichś podmiejskich nieużytkach lubelskich, a nie zadawały gwałt Kościołowi w jego konsekrowanej świątyni, która to świątynia po takim bluźnierczym akcie będzie zniszczona.
Bo takie jest prawo - dotyczy ono bluźniercy rabina, bluźnierców dominikanów, a nawet budynku. Człowiek w tej sprawie nie ma nic do powiedzenia, to są sądy Boże. Kahał, zdegenerowany kler w Lublinie i władze tego miasta przypisują sobie prawa, których nie mają. Lekceważą Boga i drwią z wiernych Kościoła Świętego, pomiatają nimi. A topór jest już wzniesiony.
W Asyżu, Jan Paweł II zadał gwałt Kościołowi, ale nawet nie aż taki, jak ten planowany w Lublinie. Jednak po tym znacznie mniejszym bluźnierstwie niż w Bazylice lubelskiej, po nabożeństwie ekumenicznym w Asyżu, nastąpiło trzęsienie ziemi.
Tu w Lublinie ma być gorzej, drastyczniej, rabin wejdzie do świątyni i będzie królował nad Przenajświętszym Sakramentem!
Rabin będzie bił Pana Jezusa po Jego Świętym Obliczu!
Wszyscy przytakujący tam zebrani, a nawet policjanci, ochrona na zewnątrz obiektu, taksówkarze dowożący bluźnierców na to spotkanie, będą współwinni tej zbrodni bluźnierstwa bicia Pana Jezusa Chrystusa przez tego zbrodniczego rabina Boaz Pash.
+
My nie zgadzamy się. To nie w naszym imieniu!
Żaden żyd nie wejdzie do katolickiej świątyni bezkarnie!
Nie ma na to naszej zgody, naszych współpracowników i naszych wiernych czytelników.
Jeżeli jest jakiś Polak i katolik, który to akceptuje, to robi to jednie we własnym imieniu. Jak ktoś chce tonąć dla żyda, niech tonie, ale bez nas.
Po chrześcijańsku jednak wzywamy wszystkich Polaków, chrześcijan w Lublinie do opamiętania się i do niewspomagania dominikanów lubelskich w tym strasznym bluźnierstwie, gwałcie przeciwko Chrystusowi.
Bo odpowiedzmy sobie na to pytanie (zagadnienie prosto podane na wstępie). Jeśli rabin nienawidzi Pana Jezusa Chrystusa i Jego Imię wielokrotnie przeklina w ciągu dnia: To po co taki rabin przekracza próg Świątyni Chrystusa, jak nie w złych celach?!
Cytujemy fragment Reguł apostolskich:
- „Jeżeli jakiś Chrześcijanin przyniesie olej do kaplicy pogańskiej, lub synagogi żydowskiej w ich święto, lub zapali świecę, niech będzie wyłączony ze wspólnoty kościelnej (ekskomunikowany)”. https://www.gazetawarszawska.com/index.php/sancta-ecclesia/1167-kanony-reguly-swietych-apostolow
Tylko tyle wystarczy, aby być wydalonym z Kościoła i przeklętym. Filosemityzm polski — jaka to radość w piekle. https://www.gazetawarszawska.com/index.php/okupacja-zydowska-w-polsce/1998-zamach-na-synag
In Christo
Redakcja Gazeta Warszawska
26-IX-2018
+++
Sobór Laterański III
https://www.gazetawarszawska.com/index.php/sancta-ecclesia/1117-sobor-lateranski-iii
https://www.gazetawarszawska.com/index.php/sancta-ecclesia/10-pope-benedict-xiv-a-quo-primum
Kalendarium konfliktu oświęcimskiego
https://www.gazetawarszawska.com/index.php/okupacja-zydowska-w-polsce/178-kalendarium-konfliktu-oswiecimskiego
https://www.gazetawarszawska.com/index.php/okupacja-zydowska-w-polsce/1562-o-spoleczna-exhumacje-obalenie-okupacji-zydowskiej
Pochówek Macharskiego – chichot piekieł
https://www.gazetawarszawska.com/index.php/antiecclesia/278-pochowek-macharskiego-chichot-piekiel
https://www.gazetawarszawska.com/index.php/antiecclesia/1931-rabin-boaz-pash-na-ambonie-naprzeciw-niego-stanie-abp-grzegorz-rys
Zamach na synagogę – zakaz ścigania zamachowca, pod karą ekskomuniki i kar świeckich.
https://www.gazetawarszawska.com/index.php/okupacja-zydowska-w-polsce/1998-zamach-na-synagoge

https://www.gazetawarszawska.com/index.php/pugnae/2047-rabin-boaz-pash-musi-zginac

submitted by Gazetawarszawska to u/Gazetawarszawska [link] [comments]


Tajemnice historii - Kim jesteśmy? O Słowianach #10 - YouTube Kalendarz Historyczny 13.III 'HRYNIEWIECKI- POLAK CAROBÓJCA' Boże Narodzenie u prawosławnych MATURA 22 Kalendarz Juliański i Gregoriański - YouTube

The Galileo Project Chronology Gregorian Calendar

  1. Tajemnice historii - Kim jesteśmy? O Słowianach #10 - YouTube
  2. Kalendarz Historyczny 13.III 'HRYNIEWIECKI- POLAK CAROBÓJCA'
  3. Boże Narodzenie u prawosławnych
  4. MATURA 22 Kalendarz Juliański i Gregoriański - YouTube

Z tego filmu dowiecie się, dlaczego istnieją różne kalendarze oraz jak liczy się lata przestępne i zwykłe. https://youtu.be/Xy59eVq-mvw 💡Zapoznaj się z ... U katolików obowiązuje kalendarz gregoriański. Okres Bożego Narodzenia w cerkwi rozpoczyna się uroczystą jutrznią. Pod koniec nabożeństwa święconych jest 5 chlebów na pamiątkę cudu ... Dowiedz się więcej na http://www.fokus.tv Subskrybuj nasz kanał https://www.youtube.com/user/FOKUSTVpl Polub na Facebooku https://www.facebook.com/FokusTVpl/... Telewizja Republika Kalendarz Historyczny 1,743 views. 8:18. Chorał gregoriański w wykonaniu scholi benedyktynów tynieckich - Duration: 3:13:24. Opactwo Benedyktynów w Tyńcu 6,171 views.